Broekemahoeve


Bedrijf

De Broekemahoeve is het proefbedrijf van PPO Lelystad. Hier wordt 700 ha kleigrond geexploiteerd, met name voor het uitvoeren van proeven. Een deel van de grond is SKAL gecertificeerd en wordt dus biologisch beheerd.