Mts. Schot


Bedrijf

In Rutten beheren de gebroeders Schot Maatschap Schot Rutten. Het bedrijf werkt met 1 vaste medewerker en een tiental losse seizoensmedewerkers. Het bedrijfsareaal bestaat uit ca. 75 ha, deels in eigendom en deels gehuurd. Op 40 ha worden tulpen en lelies geteeld, 20 ha is bestemd voor pootaardappelen en 14 ha uien. Op de overige oppervlakte worden wintertarwe, suikerbieten en witlofpennen geteeld.

De organische reststromen van het bedrijf bestaan voornamelijk uit restmateriaal van pootaardappelen en van lelies en tulpenbollen.

Projectdeelname

Maatschap Schot werkt al langere tijd met compost om de organische stofvoorziening op peil te houden. Wanneer Bokashi veilig ingezet kan worden is dat een welkome aanvulling. Vanwege de teelt van met name lelies zijn de fytosanitaire eisen die gesteld moeten worden echter hoog. Jurriaan Schot heeft ook twijfels over de stikstofvoorziening door Bokashi. Door deelname aan dit project hoopt hij hier meer inzicht in te krijgen.