Mts. Wimmers


Bedrijf

BedrijfHuls

Maatschap Wimmers is gevestigd aan de Bongard in Wijnandsrade. De maatschap van vader en zoon Wimmers heeft 50 ha grond in eigendom en er wordt 45 ha gepacht van Stichting Proefboerderij Wijnandsrade.

Proefboerderij Wijnandsrade is gevestigd in de bedrijfsgebouwen van maatschap Wimmers. Naast huisvesting en werkzaamheden voor de Proefboerderij runt maatschap Wimmers een akkerbouwbedrijf van 95 ha. Hierop worden met een gangbare bedrijfsvoering wintertarwe, wintergerst, zaaiuien, consumptieaardappelen en suikerbieten geteeld.   

 Projectdeelname

Het bedrijf wil op een duurzame de beschikbare organische materialen verwerken. Dit geldt voor zowel de beschikbare drijfmest als stro. Het produceren van Bokashi lijkt een goede methode te zijn om op bedrijfsniveau deze organische stromen te verwerken.

Door deelname aan het Demonstratieproject Bokashigebruik in de Nederlandse akkerbouw wordt kennis en ervaring opgedaan met de productie van Bokashi. De geproduceerde Bokashi wordt gebruikt in de proeven die op de Proefboerderij aangelegd worden.