Loonbedrijf Hartmann


Bedrijf

Loonbedrijf Hartmann is een akkerbouw- en loonwerkbedrijf aan de rand van Maastricht. Sinds 1998 wordt hier een breed scala aan diensten en werkzaamheden ten behoeve van de agrarische sector aangeboden. Binnen het akkerbouwbedrijf worden korrelmais, luzerne, haver, wintergerst, zomergerst, zomergerst en aardappelen geteeld op een oppervlakte van 170 ha. Een deel van de percelen is onder hamsterbeheer ter bescherming van de korenwolf.

De loonwerktak houdt zich bezig met maaien en inkuilen van gras, zaaien, poten en oogsten van graan, aardappels en korrelmais. Ook mestdistributie en het leveren en verspreiden van compost behoort tot de activiteiten. Als intermediair wordt de totale mestdistributie van leverancier tot afnemer verzorgd.

De mest wordt emissiearm aangewend met behulp van een Terra Gator 2244 en een Joskin getrokken mesttank. Om de bodem minimaal te verdichten is de Terra Gator uitgerust met een drukwisselsysteem en is de Joskin tank uitgerust met extra brede banden.

Meer informatie over het bedrijf is te vinden op de website van loonbedrijf Hartmann.

Projectdeelname

Ca. 85% van het bedrijfsoppervlak ligt binnen grondwaterbeschermingsgebied. Loonbedrijf Hartmann is daarom voortdurend bezig om de beschikbare mineralen zo optimaal mogelijk in te zetten. Het verwerken van mest in combinatie met organische materialen draagt hier zeker aan bij.

Henny Hartmann hoopt dat het project kennis en inzicht oplevert voor het maiximaal kunnen benutten van mineralen uit mest.