Proefboerderij Wijnandsrade


Bedrijf

Proefboerderij Wijnandsrade is in handen van Stichting Proefboerderij Wijnandsrade. De stichting heeft tot doel het faciliteren van landbouwkundig onderzoek op lössgrond.

Sinds 2008 is Proefboerderij Wijnandsrade gevestigd in de bedrijfsgebouwen van maatschap Wimmers aan de Bongard 1 in Wijnandsrade. PPO-WUR voert het onderzoek uit en maakt daarbij gebruik van de percelen van maastschap Wimmers en de percelen van Stichting Proefboerderij Wijnandsrade. Deze zijn sinds 2009 ook in gebruik bij maatschap Wimmers. Naast huisvesting en werkzaamheden voor de Proefboerderij runt maatschap Wimmers een akkerbouwbedrijf van 95 ha. Hierop worden met een gangbare bedrijfsvoering wintertarwe, wintergerst, zaaiuien, consumptieaardappelen en suikerbieten geteeld.  

Projectdeelname

Het bedrijf maakt optimaal gebruik van organische mest. Met de zoektocht naar nieuwe technieken moet ook in de toekomst een optimale bemesting met organsiche mest mogelijk blijven.

Door deelname aan het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg wordt kennis en ervaring opgedaan waarmee ook in de toekomst een economisch rendabele bedrijfsvoering gegarandeerd blijft.

Wijnandsrade Proefboerderij Wijnandsrade Akkerbouwmiddag 120607 (10)