Deelnemende bedrijven


Het Demonstratieproject Bokashigebruik in de Nederlandse Akkerbouw is gevormd rond een vijftal akkerbouwbedrijven in Zuid-Limburg en Flevoland. Zij willen samenwerken aan een veilige en duurzame toepassing van Bokashi. Bokashi wordt gemaakt uit reststromen van het eigen bedrijf en/of in combinatie met drijfmest en stro.

Het doel is om door productie en toepassing van Bokashi de mineralenkringlopen op de bedrijven te sluiten.

In Nederland wordt al wel Bokashi geproduceerd maar er leven nog veel vragen over het vrijkomen van nitraat en eventuele uitspoeling naar het grondwater. Niet minder belangrijk zijn de vragen die leven over de fytosanitaire veiligheid van het product.

In dit project willen de agrariers de vragen die leven bij de sector beantwoorden en zo laten zien dat een veiligie en duurzame productie en gebruik van Bokashi mogelijk is. 

Hieronder worden de deelnemers kort voorgesteld.

Initiatiefnemers

Mts. Wimmers
Loonbedrijf Hartmann
Mts. de With
Kamp Agro
Mts. Schot Rutten

Overige betrokkenen

Proefboerderij Wijnandsrade
Broekemahoeve
AgriConnection
WUR-PPO
DLV Plant

Financiering

Ministerie van EL&I
WML