Initiatief


Het demonstratieproject "Bokashigebruik in de Nederlandse akkerbouw" is een project in het kader van de regeling Schoon en Zuinig. De looptijd van het project was van 1 januari 2013 tot 30 juni 2015.

In dit project hebben een 5-tal akkerbouwers gezamenlijk gewerkt aan een veilige en duurzame toepassing van Bokashi zodat mineralenkringlopen op de bedrijven gesloten kunnen worden.

Bokashi productie werd al wel toegepast maar er waren nog veel vragen over het effect op het vrijkomen van nitraat en op de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Niet minder belangrijk was dat er vraagtekens waren bij de fytosanitaire veiligheid. Bij de productie van Bokashi komt immers geen warmte vrij waardoor ziektekiemen afgedood kunnen worden. 

In het demonstratieproject hebben de deelnemers ervaring opgedaan met het maken van Bokashi en met de toepassing in de praktijk.

Er is Bokashi geproduceerd op de proef- en praktijkbedrijven. De geproduceerde Bokashi is op het eigen bedrijf gebruikt bij de aanleg van strokenvergelijkingen en praktijkstroken.

De bemestende waarde van de geproduceerde Bokashi is vastgesteld en er zijn ziektetoetsen uitgevoerd.

Bokashi:

Bokashi is het Japanse woord voor "goed gefermenteerd organisch materiaal". Door de fermentatie van gewasresten, stro en/of drijfmest worden deze omgezet in een organische meststof. Fermentatie vindt plaats onder zuurstofarme omstandigheden, in tegenstelling tot compostering. Een ander verschil met composteren is dat bij fermentatie geen CO2 en warmte vrijkomt. Voor de productie van Bokashi worden actieve micro-organismen toegevoegd, een mengsel van bacteriën, schimmels en gisten. Bovendien worden kleimineralen toegevoegd (bijv. zeefgrond) en zeeschelpenkalk.

Bron: www.agriton.eu