Strokenvergelijkingen


In 2013 en 2014 zijn in Zuid-Limburg en Flevoland strokenvergelijkingen en praktijkstroken bij deelnemers aangelegd. Hier wordt een korte beschrijving gegeven van de aangelegde stroken. Een complete beschrijving is gegeven in het eindrapport.

De resultaten van de vergelijkingen en ziektetoetsen zijn te vinden onder Resultaten.

Zuid-Limburg

De geproduceerde graanstro-Bokashi is in 2013 en 2014 gebruikt voor het aanleggen van vergelijkingsstroken op Proefboerderij Wijnandsrade in het gewas aardappelen (ras Innovator). In 2014 is ook de geproduceerde korrelmais-Bokashi gebruikt.

    

2013

In 2013 zijn 4 objecten in 2 herhalingen aangelegd:

proefWR2013

De organische mestsoorten hadden onderstaande samenstelling:

Mestsam2013

De stikstofbemesting met KAS is uitgevoerd bij aanaarden en bij knolzetting. In februari is bemest met Kali-60.

De toegepaste hoeveelhden stikstof, fosfaat en kali per hectare waren:

toegepastWR2013

2014

De objecten van de vergelijkingsstroken in 2014 waren vergelijkbaar met 2013. Omdat ook Bokashi van korrelmais beschikbaar was, is ook hier een vergelijking mee gemaakt.De stroken zijn aangelegd in aardappelen (Innovator).

proefWR2014

De samenstelling van de gebruikte mestsoorten is hieronder weergegeven:

Mestsam2014

Flevoland

2013

Het materiaal uit de Bokashihoop gemaakt op de Broekemahoeve is gebruikt voor strokenvergelijking aardappelen. Deze is eind april aangelegd in 2 herhalingen met het ras Mariska.

proefFL2013

De Bokashi die door de deelnemende bedrijven is geproduceerd is, is gebruikt voor het aanleggen van stroken. Bij het openen van de diverse hopen is een monster genomen van de Bokashi voor vaststelling van de bemestende waarde. Alleen de hoop bij Mts. de With is niet bemonsterd.

Mestsam2013FL

2014

Het materiaal uit de Bokashihoop die op de Broekemahoeve is aangelegd is gebruikt voor de strokenvergelijking aardappelen. Op 10 april 2014 is de strokenvergelijking aangelegd in 2 herhalingen. De aardappelen van het ras Maritima zijn gepoot op 15 april. Maritima is een middenlate consumptieaardappel.

proefFL2014

De Bokashi die door de deelnemende bedrijven is geproduceerd is, is gebruikt voor het aanleggen van stroken. Bij het openen van de diverse hopen is een monster genomen van de Bokashi voor vaststelling van de bemestende waarde.

Mestsam2014FL