Conclusies, presentaties en posters


Conclusies

Bokashi is een product met mogelijkheden. 

Het kan een oplossing zijn om kringlopen op het bedrijf verder te sluiten. De verstrooibaarheid is goed. De opbrengst en kwaliteit van de aardappels wordt niet negatief beïnvloedt door gebruik van Bokashi. Het risico op uitspoeling van nitraat na de oogst is vergelijkbaar met het risico na gebruik van compost.

Er zijn echter ook enkele aandachtspunten. Zoals aangegeven is de productie bewerkelijk en behoeft optimalisatie. Zowel op het vlak van productiemethode als op het vlak van samenstelling van de Bokashi-hoop.

Om Bokashi te maken met de gewenste samenstelling en C/N-verhouding is kennis van de samenstelling en verhouding van gebruikte uitgangsmaterialen noodzakelijk.

De bemestende waarde van Bokashi kan na uitstrooien tegenvallen, doordat stikstof in de grond wordt vastgelegd.

Het is zaak om met de juiste stikstof werkingscoëfficiënt te werken.

In goed afgedekte Bokashi-hopen trad een aanzienlijke doding op van ziektekiemen. De doding is echter niet volledig.

 

Presentaties slotbijeenkomst

  1. Presentatie algemeen
  2. Presentatie Resultaten Zuid-Limburg
  3. Presentatie Resultaten Flevoland

Posters

  1. Poster algemeen 
  2. Resultaten 2013
  3. Resultaten 2014 Zuid Limburg
  4. Resultaten 2014 Flevoland
  5. Voorlopige resultaten ziektentoetsen