Bokashiproductie


De deelnemende bedrijven en de betrokken proefbedrijven hebben in 2013 en 2014 Bokashi geproduceerd. In Zuid-Limburg lag de nadruk op de Bokashi gemaakt van stro en drijfmest. In Flevoland zijn organische reststromen van de bedrijven omgezet in Bokashi. De Bokashi die geproduceerd is, is gebruikt in de strokenvergelijkingen en praktijkstroken om het effect op de aardappelteelt vast te kunnen stellen.

Omdat in organische reststromen van akkerbouwbedrijven ziektekiemen aanwezig kunnen zijn, zijn ziektetoetsen uitgevoerd om na te gaan of de aanwezige ziekten afgedood worden tijdens het fermentatieproces.

Zuid-Limburg 2014

Eind 2013 en begin 2014 zijn Bokashihopen gemaakt. November 2013 zijn bij loonbedrijf Hartmann 2 hopen gemaakt van korrelmaisstro en organische mest. Het korrelmaisstro was gehakseld en in een dubbeldoelwagen geladen. De hopen zijn laagsgewijs opgebouwd door op een laag korrelmaisstro een laag organische mest aan te brengen. Dat is handmatig gedaan met een verdeelslang. De lagen zijn gemengd met behulp van een verreiker.

De 2 hopen verschilden in verhouding korrelmaisstro-mest (2:1 en 1:1). Bij de eerste kuil is minder Microferm en zeeschelpenkalk toegevoegd.

aanbrengen korrelmaisstro met dubbeldoelwagen  aanbrengen organische mest  Mengen mest en korrelmaisstro

 Januari 2014 is weer een Bokashi-hoop gemaakt van graanstro en organische mest. Omdat de gebruikte varkensdrijfmest in 2013 erg dun was, is nu gekozen voor rundveedrijfmest. Deze is wat dikker en daardoor beter te vermengen met stro zonder dat de mest uit de hoop loopt.

Het graanstro is weer verhakseld net als in 2013, de mest is nu met een verdeelslang gekoppeld aan de mesttank aangebracht. De Microferm, zeeschelpenkalk en zeefgrond is weer handmatig aangebracht. Nadat zo 4 lagen gecreeerd waren, is de hoop omgezet met een mobiele kraan met sorteergrijper.

hakselWR2014   mestWR2014  hakselWR2014

Flevoland 2014

In Flevoland zijn in 2014 op 3 bedrijven Bokashihopen gemaakt. In alle hopen zijn monsters aangebracht van ziekten die schade kunnen doen bij de teelt van aardappelen en uien. De ingebrachte monsters waren geinfecteerd met aardappelcystenaaltjes, Rhizoctonia solani AG3, Sclerotinia sclerotiorum (aardappel), witrot (Sclerotium cepivorum (ui)) en Fusarium oxysporium (ui).

IMG_1374      IMG_1375

Mts. De With

Op 14 februari heeft Mts. De With in Nagele een Bokashi-hoop aangelegd. Het materiaal voor deze hoop bestond uit restmateriaal van bollen en pootaardappelen en stro. De hoop was goed afgedekt en er waren geen gaten in het plastic. De hoop is geopend op 10 april, waarna de monsters met ziekten overgebracht zijn naar PPO. 

IMG 1365.JPG

Broekemahoeve

Op 17 februari heeft PPO in Lelystad een Bokashi-hoop aangelegd. De hoop bevatte uienafval, aardappelafval, gras en stro en er is een hoeveelheid kleimineralen en kalk toegevoegd. De hoop bevatte minder grond dan de andere Bokashi hopen die in 2014 zijn aangelegd.

De hoop is geopend op 10 april, waarna de monsters met ziekten overgebracht zijn naar het laboratorium.

Kamp Agro

Kamp Agro in Rutten heeft op 19 februari een Bokashi-hoop aangelegd met restmateriaal van aardappelen, witlof, uien en stro. De hoop is goed afgedekt geweest en er zaten geen gaten in het plastic. De hoop is geopend op 16 april, waarna de monsters met ziekten overgebracht zijn naar PPO.

Zuid-Limburg 2013

Januari 2013 is een Bokashihoop gemaakt op proefboerderij Wijnandsrade. De hoop is opgebouwd uit verhakseld tarwestro en varkensdrijfmest. Verhakselen van stro was nodig om de opname van de drijfmes door het stro te verbeteren. Na het verhakselen van ca. 1 ton stro is varkensdrijfmest met een zodebemester over het stro gebracht. Microferm, zeeschelpenkalk en zeefgrond van aardappelen zijn handmatig aangebracht.

Microferm bestaat uit een mengsel van actieve micro-organismen die zorgen voor het versneld omzetten van organische mest en plantenresten. Zeeschelpenkalk en zeefgrond dienen als voedingsbodem voor de micro-organismen.

Maken Bokashi 130127 (11)  Maken Bokashi 130127 (10) 

De luchtdicht afgesloten hoop is na 51 dagen geopend. De indruk bestond dat het stro niet voldoende was verteerd. De hoop is weer afgedicht en 15 dagen later opnieuw geopend.

Flevoland 2013

In Flevoland zijn zowel op het proefbedrijf als bij de deelnemers Bokashihopen aangelegd. In alle hopen zijn monsters met aardappelcystenaaltjes en Rhizoctonia aangebracht. Het inoculum lag in een netzak gevuld met materiaal uit de betreffende hopen. Na openen van de verschillende hopen zijn de monsters overgebracht naar het laboratorium van PPO Lelystad.

Mts. de With

Op 30 januari 2013 heeft Mts. De With in Nagele een Bokashi-hoop aangelegd. Het materiaal voor deze hoop bestond uit restmateriaal van bollen en pootaardappelen en stro.

In april bleken er scheuren in het plastic te zitten. De scheuren zijn gedicht en de hoop is langer blijven liggen. Op 12 juni is de hoop geopend en het Bokashi-materiaal is op een andere plek gestort. Het gestorte materiaal is later uitgereden op een perceel ingezaaid met bladrammenas. Op 12 juni zijn ook de monsters met aardappelcysteaaltjes en Rhizoctonia uit de hoop gehaald.

Bij beoordeling in oktober bleek er geen verschil in ontwikkeling van de bladrammenas waarneembaar tussen de perceelgedeelten met en zonder Bokashi.

Broekemahoeve ProductieFlevo2013 2

Op de Broekemahoeve (proefbedrijf PPO Lelystad) is op 8 februari 2013 een Bokashi-hoop aangelegd. De hoop bevatte stro, uien-, aardappel- en koolafval. Microferm, kleimineralen en zeeschelpenkalk zijn toegevoegd. De hoop bevatte minder grond dan de andere Bokashi-hopen, aangelegd in 2013.

Bij openen van de hoop op 12 april leek het materiaal goed gefermenteerd te zijn. De in de kuil aanwezige aardappelen en uien waren niet uitgelopen. De monsters met aardappel­cysten­aaltjes en Rhizoctonia zijn uitgehaald.

Mts. Schot

Mts. Schot in Rutten heeft de Bokashi-hoop in februari 2013 aangelegd. Het materiaal bestond uit restmateriaal van aardappel en lelies (zowel vers als oud) en paardenmest.

De Bokashi-hoop is tot eind april gesloten gebleven. Bij opening is een monster genomen voor vaststelling van de bemestende waarde. Het Bokashimateriaal is dezelfde dag uitgereden op een perceel waar aardappels geteeld gingen worden. De uitgereden hoeveelheid bedroeg 20 ton/ha. Op hetzelfde perceel is ter vergelijking compost uitgereden, in dezelfde hoeveelheid (20 ton/ha).

Kamp Agro

Op 28 februari heeft Kamp Agro in Rutten een Bokashi-hoop aangelegd met restmateriaal van aardappelen en uien en stro. Ook hier zijn bij aanleg zes monsters met aardappelcystenaaltjes en zes monsters met Rhizoctonia solani in de hoop verdeeld.

monster voor ziektetoets

Bij openen van de hoop, half april bleken er gaten in het plastic te zitten, waardoor er te veel zuurstof in de kuil aanwezig is geweest. Meerdere aardappelen in de kuil bleken uitgelopen te zijn. Op 11 juli zijn twee monsters aardappelcysteaaltjes en twee monsters Rhizoctonia uit de hoop gehaald. De overige vier monsters van beide ziekten zijn uit de hoop gehaald op 20 augustus.

Het materiaal van deze Bokashi-hoop is niet gebruikt, het risico op verspreiden van ziektes werd te hoog geacht.

 

 

%MCEPASTEBIN%